FAIL (the browser should render some flash content, not this).
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Globalleşen dünya ekonomisi, “Gümrük Birliği” gibi ülkemizin de taraf olduğu anlaşmalarla sınırları ortadan kaldırıp büyümesine devam etmektedir. Sözkonusu büyüme ile birlikte ülkeler, dış ticaretlerini sürekli değişime açık tutmak zorunda kalmakta, bunun neticesinde gümrük ve dış ticaret, hükümetlerin üzerlerinde en fazla yasal düzenlemeler yaptıkları bölümler olmaktadır.

Hükümetlerin getirdiği yasal düzenlemeler, değişen prosedürler, kanunlar, değişen ve gelişen dış ticaret ve gümrük mevzuatları, uluslararası ticaret yapan firmalar için içinden çıkılması mümkün olmayan bir karışıklığı da beraberinde getirmektedir. Bütün bu değişiklikleri takip edecek, ithalat ve ihracat yapan firmaları bilgilendirecek, bu firmaların her türlü gümrük işlemlerini, yasalara uygun olarak yürütecek Gümrük Müşavirliği kuruluşlarına ihtiyaç duyulmaktadır.Gümrük Müşavirliği

21.Yüzyılda ülkemizin sanayi ve ticaret alanında gösterdiği atılımlar ve uluslararası ticarette, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerinde yakaladığı yükseliş trendi neticesinde eskiden kullanılan tabiriyle “Gümrük Komisyonculuğu” devri kapanmış, profesyonel anlamda “Gümrük Müşavirliği” kavramı gelişmiştir.

Gümrük Müşavirleri dış ticaret işlemlerinde bilgisine başvurulan, sanayici, ithalatçı ve ihracatçı firmalara danışmanlık ve gümrükleme hizmetleri veren, Gümrük İdaresi ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılan mesleki disiplin ve saygınlığa önem veren meslek mensupları olarak faaliyet göstermektedirler.Detay Gümrük Müşavirliği

Detay Gümrük Müşavirliği olarak, sanayici, ithalatçı ve ihracatçı firmaların dış ticaretle ilgili her türlü danışmanlık ve hizmetlerini karşılıklı güven ve dürüstlük ilkesi ile yerine getirmekteyiz. Yüksek hizmet kalitemizin şekillenmesini sağlayan en önemli faktörler; bilgi ve eğitim ile donatılmış insan gücümüz ile doğru, hızlı, güvenilir ve çağdaş hizmet anlayışımızdır.

Detay Gümrük Müşavirliğinin en büyük farkı ve üstünlüğü profesyonel yöneticileri ve kalifiye kadrosudur. Şirket yöneticilerimiz Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişliği, İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş kariyer sahibi yetkin kişiler olarak özel sektör çalışma hayatına geçmiş profesyonellerdir. Deneyimli ve uzman gümrük operasyon elemanlarımız her türlü gümrük operasyonlarını başarı ile yürütmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununa uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği üyesidir.


 

Kuruluşların bilgilendirilmeye ve çözüm yollarını öğrenmeye hakları vardır.

 

 


Copyright @ 2005 Detay Gümrük Müşavirliği | detaygumruk.com