Teknolojik Gelişmeler

2000'li yılların başlamasıyla birlikte Gümrük Teşkilatının bilgi işlem ile donatılması tamamlanmış, gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan BİLGE yazılımı uygulanmaya başlanmıştır. Bilgisayar ve veri iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, firmalar arasında bilgi transferinin elektronik ortamda yapılabiliyor olmasının çok büyük yararları vardır.

Bu amaçla hazırlanan EDI (Electronic Data Interchange-Elektronik Veri Transferi) uygulaması ile ofisinde herhangi bir gümrük yazılımı olan bir firma, beyanname bilgilerini elektronik ortamda Gümrük bilgisayar sistemine göndermek için, sadece bir EDI çevrimci programını sistemine yükleyerek, kendi gümrük yazılımını BİLGE yazılımına entegre eder. Bu çevirimçi sayesinde kendi sisteminde herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan ve kendi yazılımını, kendi donanımını kullanarak hazırladığı beyanname bilgilerini Gümrük tarafına gönderir.

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden şirketimizde, Gümrük Müdürlüğü Bilgi İşlem dairesine direk bağlantılı bilgisayar sistemi ve bu sisteme entegre edilmiş özel bir bilgisayar yazılımı kullanılmaktadır. İşyeri ortamında hazırlanan ve iş yerinde bilgi işlemde üretilen ithalat, ihracat, antrepo ve transit rejimlerine ait beyannameler mevcut EDI kanalları vasıtasıyla hatasız olarak gümrük idarelerine ulaştırılmakta, tescil işlemleri ve takibi yaptırılmakta ve anında bir dosya şeklinde gümrük müdürlüğünün onayına gönderilmektedir. Bu sayede müşterilerimiz ve bizler için büyük önem arz eden zaman ile yarışta önemli kazanımlar sağlanmakta, hızlı ve doğru veri akışı en aza indirilmiş hata oranıyla gerçekleşmektedir.

ELEKTRONİK ARŞİVLEME

Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm evrak ve dokümanlar dijital ortamda saklanmakta, arşivdeki bir belge istenildiği taktirde anında müşterimize ulaştırılmaktadır.

TOP