Mevzuattaki Degişiklikler ve Sürekli Gelişim

Şirketlerimiz, gümrük mevzuatının insan hayatıyla özdeşleşmiş sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olduğu bilincinde hareket ederek, bu değişimin anında takibini ve değerlendirmesini yapmayı prensip edinmişlerdir. Elde edilen bilgiler tek elde derlenmekte, genel anlam taşıyanlar direk olarak müşterilerimize aktarılmakta, konuya özel olanlar ise gerekli olduğu zamanlarda müşterilerimize iletilmektedir.

Elektronik Arşivleme

Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm evrak ve dokümanlar dijital ortamda saklanmakta, arşivdeki bir belge istenildiği taktirde anında müşterimize ulaştırılmaktadır.

TOP