DETAY GÜMRÜK

GÜMRÜK HAKKINDA

Gümrük Müşaviri Deha Göksu, 1963 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişliği görevinden ayrılarak özel sektöre geçti. Gümrük komisyonculuğu yaparak hizmet sektöründe yer almak isteyen Deha Göksu kendi teşebbüsüyle 1965 yılında Ant Gümrükleme Şirketini kurdu. Ant Gümrükleme 1985 yılına kadar bu statü altında hizmet verdi.

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişliği, Bakanlık Müşavirliği ve İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü yaparak gümrük teşkilatının en üst kademelerinde görevler alan Gümrük Müşaviri Oktay Ergül, 1985 yılında kamudaki görevinden ayrılarak özel sektöre geçti ve Gümrük Müşaviri Deha Göksu ile birlikte Detay Gümrükleme İthalat ve İhracat firmasını kurdu.

Detay Gümrüklemenin 1985 yılından itibaren bir sermaye şirketi hüviyeti almasıyla iş hacminde ve hizmet verdiği sektörlerde önemli aşamalar kaydedildi. Detay Gümrükleme, ithalat ve ihracatta gümrükleme hizmetleri ile birlikte kurucularının geldiği kariyer ortamına uygun olarak yerli ve yabancı bir çok büyük firmaya dış ticaret konularında danışmanlık hizmetleri de vermeye başladı. Zaman içerisinde hizmet verilen şirketlerin artması, iş hacminin büyümesi ve gelecek projeksiyonları yatay bir entegrasyon gerektirdi ve buna paralel olarak 1991 yılında bir Anonim Şirket statüsünde Göktay Gümrükleme İthalat ve İhracat firması kuruldu. Bu firmayla hedef olarak elektrik ve elektronik sanayiine yönelik ihtisaslaşma sağlandı.

Yıldan yıla gelişen iç hacim ve piyasadaki aranılırlık oranındaki artış neticesinde, 1998 yılında yine Gümrük ve Tekel Bakanlığı Başmüfettişliği ve Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş ve gümrük teşkilatına 30 yıla yakın hizmet vererek emekli olmuş Gümrük Müşaviri Tuğrul Atatüre'nin her iki şirkete de katılımı sağlandı.

2006 yılına gelindiğinde, Atatürk Havalimanı, Erenköy, Halkalı Çıkış, Çatalca Serbest Bölge, Haramidere Akaryakıt ve Gıda İhtisas'ta Gümrük Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş ve 2001 yılında Mersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü görevinde iken emekli olmuş Gümrük Müşaviri Kenan Aydoğar şirketlerimize katıldı.

Şirketimiz bugün, 4458 sayılı gümrük kanununun gümrük müşavirliği tüzel kişiliklerinde aradığı şartları taşıyan Detay Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi adı altında çalışmalarına devam etmektedir.

TOP